กิจกรรมบริษัท | IFS Capital (Thailand)
30 เม.ย. 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

24 ม.ค. 2562

การจัดสัมมนาประจำปี 2562

09 ส.ค. 2561

การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2561

03 พ.ค. 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

20 ม.ค. 2561

สัมมนาประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “The Business' Digital Transformation”

23 พ.ย. 2560

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561

21 พ.ย. 2560

การผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

11 ก.ย. 2560

การแข่งขันโบว์ลิ่งประจำปี 2017

05 ส.ค. 2560

การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2560

19 เม.ย. 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

20 เม.ย. 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

12 ม.ค. 2558

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นจำนวน 40 ทุน รวมทั้งบริจาคเงินสดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

26 ธ.ค. 2557

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558

20 ก.ย. 2557

มอบเงินสนับสนุนและสื่อการเรียนการสอน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่โรงเรียนสียัดพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 กัยยายน 2557

09 ส.ค. 2557

ข่าวกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2557

24 มิ.ย. 2557

มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนผู้ป่วยโรครูมาตอยด์และโรคภูมิแพ้ตัวเองอื่นๆ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

23 มิ.ย. 2557

มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ในโครงการ "รองเมืองเรืองยิ้ม" พื้นที่สุขภาวะเพื่อเด็กในสภาวะยากลำบาก

08 เม.ย. 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

10 ม.ค. 2557

บำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

24 พ.ย. 2556

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา