กิจกรรมบริษัท | IFS Capital (Thailand)
พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
16 ก.ค. 2567

พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

IFS ร่วมลงทุนกับ SUSCO เปิดบริษัท บียอนด์ ลีสซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจสัญญาเช่าดำเนินงาน สัญญาเช่าเงินทุน สัญญาเช่าซื้อ และบริการทางการเงิน
15 พ.ค. 2567

IFS ร่วมลงทุนกับ SUSCO เปิดบริษัท บียอนด์ ลีสซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจสัญญาเช่าดำเนินงาน สัญญาเช่าเงินทุน สัญญาเช่าซื้อ และบริการทางการเงิน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
30 เม.ย. 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การจัดสัมมนาประจำปี 2562
24 ม.ค. 2562

การจัดสัมมนาประจำปี 2562

การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2561
09 ส.ค. 2561

การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
03 พ.ค. 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

สัมมนาประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “The Business' Digital Transformation”
20 ม.ค. 2561

สัมมนาประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “The Business' Digital Transformation”

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561
23 พ.ย. 2560

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561

การผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
21 พ.ย. 2560

การผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การแข่งขันโบว์ลิ่งประจำปี 2017
11 ก.ย. 2560

การแข่งขันโบว์ลิ่งประจำปี 2017

การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2560
05 ส.ค. 2560

การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
19 เม.ย. 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
20 เม.ย. 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นจำนวน 40 ทุน รวมทั้งบริจาคเงินสดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558
12 ม.ค. 2558

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นจำนวน 40 ทุน รวมทั้งบริจาคเงินสดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558
26 ธ.ค. 2557

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558

มอบเงินสนับสนุนและสื่อการเรียนการสอน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่โรงเรียนสียัดพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 กัยยายน 2557
20 ก.ย. 2557

มอบเงินสนับสนุนและสื่อการเรียนการสอน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่โรงเรียนสียัดพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 กัยยายน 2557

ข่าวกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2557
09 ส.ค. 2557

ข่าวกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2557

มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนผู้ป่วยโรครูมาตอยด์และโรคภูมิแพ้ตัวเองอื่นๆ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
24 มิ.ย. 2557

มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนผู้ป่วยโรครูมาตอยด์และโรคภูมิแพ้ตัวเองอื่นๆ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ในโครงการ "รองเมืองเรืองยิ้ม" พื้นที่สุขภาวะเพื่อเด็กในสภาวะยากลำบาก
23 มิ.ย. 2557

มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ในโครงการ "รองเมืองเรืองยิ้ม" พื้นที่สุขภาวะเพื่อเด็กในสภาวะยากลำบาก

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
08 เม.ย. 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557