สมัครงานออนไลน์ | IFS Capital (Thailand)

เราเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

เรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้พวกเขาพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบการจัดการความสามารถและ KPI ตลอดจนส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของพนักงานของเรามุ่งเน้นไปที่การสื่อสารสองทางซึ่งรวมเอาความคิดเห็นของพนักงานเพื่อปรับปรุง บริษัท ของเราอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด: 4 MB ประเภทไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น
สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด: 4 MB ประเภทไฟล์ .pdf เท่านั้น