แบบฟอร์มการร้องเรียน | IFS Capital (Thailand)

โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับการประพฤติมิชอบที่ร้ายแรงหรือการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่อาจส่งผลเสียต่อ บริษัท โปรดทราบว่าคุณอาจถูกเรียกให้ช่วยในการสอบสวนหากจำเป็น

คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับบริษัท

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด: 4 MB ประเภทไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น