วันหยุดประจำปี | IFS Capital (Thailand)

วันหยุดประจำปีของ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี 2565

เดือน วัน วันที่ รายละเอียด
มกราคม วันจันทร์ 3

ชดเชยวันขึ้นปีใหม่

(วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565)

กุมภาพันธ์ วันพุธ 16

วันมาฆบูชา

เมษายน วันพุธ 6

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพุธ 13

วันสงกรานต์

วันพฤหัสบดี 14

วันสงกรานต์

วันศุกร์ 15

วันสงกรานต์

พฤษภาคม วันจันทร์ 2

ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

(วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)

วันพุธ 4

วันฉัตรมงคล

วันจันทร์ 16

ชดเชยวันวิสาขบูชา

(วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)

มิถุนายน วันศุกร์ 3

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรกฎาคม วันพุธ 13

วันอาสาฬหบูชา

วันพฤหัสบดี 28

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ 29

วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

สิงหาคม วันศุกร์ 12

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม วันพฤหัสบดี 13

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ 14

วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

วันจันทร์ 24

ชดเชยวันปิยมหาราช

(วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)

ธันวาคม วันจันทร์ 5

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์ 12

ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

(วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565)

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.