วันหยุดประจำปี | IFS Capital (Thailand)

วันหยุดประจำปีของ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี 2567

เดือน วัน วันที่ รายละเอียด
มกราคม วันจันทร์ 1

วันขึ้นปีใหม่

วันอังคาร 2

ชดเชยวันสิ้นปี

(วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566) (ยกเลิก)

กุมภาพันธ์ วันจันทร์ 26

ชดเชยวันมาฆบูชา

(วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)

เมษายน วันจันทร์ 8

ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

(วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567)

วันศุกร์ 12

วันหยุดพิเศษ

(เพิ่มเติม)

วันจันทร์ 15

วันสงกรานต์

วันอังคาร 16

ชดเชยวันสงกรานต์

(วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567)

พฤษภาคม วันพุธ 1

วันแรงงานแห่งชาติ

วันจันทร์ 6

ชดเชยวันฉัตรมงคล

(วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)

วันพุธ 22

วันวิสาขบูชา

มิถุนายน วันจันทร์ 3

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรกฎาคม วันจันทร์ 22

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

(วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)

วันจันทร์ 29

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)

สิงหาคม วันจันทร์ 12

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม วันจันทร์ 14

ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)

วันพุธ 23

วันปิยมหาราช

ธันวาคม วันพฤหัสบดี 5

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคาร 10

วันรัฐธรรมนูญ

วันอังคาร 31

วันสิ้นปี

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของ ไอเอฟเอส เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.