วันหยุดประจำปีของ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี 2564

เดือน วัน วันที่ รายละเอียด
มกราคม วันศุกร์ 1

วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์ วันศุกร์ 12

วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

วันศุกร์ 26

วันมาฆบูชา

เมษายน วันอังคาร 6

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันอังคาร 13

วันสงกรานต์

วันพุธ 14

วันสงกรานต์

วันพฤหัสบดี 15

วันสงกรานต์

พฤษภาคม วันจันทร์ 3

ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

(วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564)

วันอังคาร 4

วันฉัตรมงคล

วันพุธ 26

วันวิสาขบูชา

มิถุนายน วันพฤหัสบดี 3

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรกฎาคม วันจันทร์ 26

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

(วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564)

วันพุธ 28

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม วันพฤหัสบดี 12

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

กันยายน วันศุกร์ 24 วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
ตุลาคม วันพุธ 13

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ 22

ชดเชยวันปิยมหาราช

(วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (เพิ่มเติม)

วันจันทร์ 25

ชดเชยวันปิยมหาราช

(วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (ยกเลิก)

ธันวาคม วันจันทร์ 6

ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

(วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564)

วันศุกร์ 10

วันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ 31

วันสิ้นปี

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงวันหยุดของบริษัทเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย