วันหยุดประจำปี | IFS Capital (Thailand)

วันหยุดประจำปีของ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี 2566

เดือน วัน วันที่ รายละเอียด
มกราคม วันจันทร์ 2

ชดเชยวันขึ้นปีใหม่

(วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)

มีนาคม วันจันทร์ 6

วันมาฆบูชา

เมษายน วันพฤหัสบดี 6

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพฤหัสบดี 13

วันสงกรานต์

วันศุกร์ 14

วันสงกรานต์

พฤษภาคม วันจันทร์ 1

วันแรงงานแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี 4

วันฉัตรมงคล

วันศุกร์ 5

วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

มิถุนายน วันจันทร์ 5

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา

(วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)

กรกฎาคม วันศุกร์ 28

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม วันอังคาร 1

วันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์ 14

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

(วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)

ตุลาคม วันศุกร์ 13

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ 23

วันปิยมหาราช

ธันวาคม วันอังคาร 5

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์ 11

ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

(วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของ ไอเอฟเอส เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.