ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่ | IFS Capital (Thailand)

เลือกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ต้องการได้ตามหมวดหมู่

ประเภทของรายงาน ดาวน์โหลด

ปี 2566

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด