ประเทศไทย | IFS Capital (Thailand)

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่:
ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์, 1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์:
0-2285-6326-32, 0-2679-9140-4
โทรสาร:
0-2285-6335, 0-2285-6289