วิสัยทัศน์และพันธกิจ | IFS Capital (Thailand)

เป็นผู้นำที่มีความชำนาญพิเศษทางการเงินในการนำเสนอสินเชื่อแฟคเตอริ่ง และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ที่หลากหลายด้วยบริการที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการในประเทศ และสร้างคุณค่าให้องค์กรอันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ความพึงพอใจแก่ผู้บริหาร ทีมงาน และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอื่นๆ

เราให้บริการทางการเงินด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด

เราให้ความสำคัญในการสร้างมิตรภาพอันแข็งแกร่งกับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

เราต้องการเป็นองค์กรที่ช่วยรับผิดชอบดูแลสังคมและมีธรรมาภิบาลสูงในการบริหาร