ข้อมูลบริษัท | IFS Capital (Thailand)

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“IFS”) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อแฟคเตอริ่ง สินเชื่อลีสซิ่งประเภทสัญญาเช่าเงินทุน สินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อประเภทอื่นๆ

โดยบริษัทมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น การบริการ (จัดหางาน ทรัพยากรบุคคล) อาหาร เครื่องดื่ม และยา ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง พลาสติก และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด

ในปี 2565 ยอดการรับซื้อลูกหนี้การค้ารวมของบริษัทคิดเป็นมูลค่า 32,205.93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 29,659.17 ล้านบาทในปีก่อน ในขณะที่บริษัทมียอดสินเชื่อใหม่ที่เป็นลิสซิ่งจากสัญญาเช่าเงินทุนและจากสัญญาเช่าซื้อคิดเป็นมูลค่า 81.53ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 40.49 ล้านบาทในปีก่อน

IFS มุ่งมั่นในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าทุกท่าน เรามีพันธมิตรทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญของโลก อาทิ อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น เป็นต้น จากประสบการณ์ในการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามีทีมงานที่เปี่ยมไปด้วยความเชี่ยวชาญในการบริการที่มีคุณภาพ พร้อมให้การสนับสนุน และให้บริการแก่ผู้ประกอบการในทุกธุรกิจ

หากท่านต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันหรือต้องการขยายกิจการ IFS ยินดีและพร้อมสนับสนุนท่านด้วยบริการทางด้านการเงิน ได้แก่ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง ลิสซิ่ง/เช่าซื้อ แอลซี ทีอาร์ และบริการตรวจสอบข้อมูลการค้า ด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพ