เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแค่มีใบแจ้งหนี้ ก็สามารถใช้วงเงินกับ IFS ได้

และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจของท่าน พร้อมทั้งช่วยกําจัดระยะเวลาที่ต้องรอการชําระเงินจากลูกหนี้อีกด้วย โดยท่านสามารถ “รับเงินล่วงหน้าสูงสุดถึง 90% จากมูลค่าใบแจ้งหนี้ ภายในเวลา 24 ชั่วโมง”

คุณสมบัติของลูกค้า (ผู้ขายสินค้า)

  • นิติบุคคลที่จดทะเบียนมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • ยอดรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
  • ไม่เป็นลูกหนี้ที่มีปัญหากับสถาบันการเงิน
  • วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 3 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้ซื้อ (ลูกหนี้การค้า)

  • เป็นนิติบุคคลเท่านั้น
  • มีสถานะทางการเงินที่แข็งแรง
  • หน่วยงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ และ เอกชนทั่วไป

ประเภทสินเชื่อที่สนใจ