สินเชื่อแฟคเตอริ่ง - เงินกู้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ บริษัท ผู้ประกอบการ | IFS Capital (Thailand)

สินเชื่อเงินกู้หมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ

สนับสนุนธุรกิจ SMEs มากว่า
30 ปี
ผู้นำด้านสินเชื่อแฟคเตอริ่งในประเทศไทย
ด้วยยอดแฟคตอริ่งต่อปีกว่า
30,000 ล้านบาท
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริการทางการเงินครอบคลุม
4 ประเทศในอาเซียน
(ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย)

ทำไมต้องเลือก ไอเอฟเอส?

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ไม่ต้องทำประกันวงเงิน เหมือนธนาคาร
ไม่ต้องทำประกันวงเงิน เหมือนธนาคาร
ได้รับเงินภายใน 24 ชั่วโมง
ได้รับเงินภายใน 24 ชั่วโมง
รับเงินชำระล่วงหน้าได้ถึง 90% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้
รับเงินชำระล่วงหน้าได้ถึง 90% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้
พิจารณาวงเงินภายใน 10 วัน
พิจารณาวงเงินภายใน 10 วัน
สามารถยื่นขอพิจารณาวงเงินได้ แม้งบการเงินขาดทุน, ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ หรือมีงบการเงินเพียง 1 ปี
สามารถยื่นขอพิจารณาวงเงินได้ แม้งบการเงินขาดทุน, ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ หรือมีงบการเงินเพียง 1 ปี

คุณสมบัติของลูกค้า (ผู้ขายสินค้า)

  • นิติบุคคลที่จดทะเบียนมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • ยอดรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
  • ไม่เป็นลูกหนี้ที่มีปัญหากับสถาบันการเงิน
  • วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 3 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้ซื้อ (ลูกหนี้การค้า)

  • เป็นนิติบุคคลเท่านั้น
  • มีสถานะทางการเงินที่แข็งแรง
  • หน่วยงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ และ เอกชนทั่วไป

ประเภทสินเชื่อที่สนใจ

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในหนึ่งวันทำการ