ประเทศมาเลเซีย | IFS Capital (Thailand)

IFS CAPITAL (MALAYSIA) SDN BHD. IFS FACTORS (MALAYSIA) SDN BHD

IFS CAPITAL (MALAYSIA) SDN BHD.
ที่อยู่:
Suite 2-01, 2nd Floor Menara Atlan 161B, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia.
โทรศัพท์:
+603 2161 7080
โทรสาร:
+603 2161 9090
เว็บไซต์:
www.ifscapital.com.my
IFS FACTORS (MALAYSIA) SDN BHD
ที่อยู่:
Suite 2-01, 2nd Floor Menara Atlan 161B, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia.
โทรศัพท์:
+603 2161 7080
โทรสาร:
+603 2161 9090
เว็บไซต์:
www.ifscapital.com.my