Your Partner in Success

Your Partner in Success

บริการของเรา

แฟคเตอริ่งกับเรา

เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแค่มีใบแจ้งหนี้ ก็สามารถใช้วงเงินกับ IFS ได้

สมัครสินเชื่อ

เครือข่ายสินเชื่อแฟคเตอริ่งทั่วโลกของเรา

บริษัทสามารถนำเสนอบริการสินเชื่อแฟคเตอริ่งระหว่างประเทศให้แก่ลูกค้าได้


เครือข่ายบริษัทในต่างประเทศ

FCVI มีเครือข่ายมากกว่า 400 แห่ง ในกว่า

90 ประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
ทวีปอเมริกาและทะเลแคริบเบียน
ทวีปแอฟริกา
ทวีปยุโรป
ทวีปเอเชียและทะเลแปซิฟิก
ภูมิภาคตะวันออกกลาง
รายงานประจำปี 2563
เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่