IFS Capital (Thailand)

บริการของเรา

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการแฟคเตอริ่งของประเทศไทย IFS ได้ให้บริการแก่ธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 30 ปี เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านความมั่นคงน่าเชื่อถือและการให้บริการของเรา

พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการทุกขนาด ด้วยบริการรับซื้อลูกหนี้การค้า บริการลีสซิ่ง บริการสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ/คู่ค้าและบริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจอื่น ๆ ที่จะเสริมสภาพคล่องธุรกิจให้ได้มีเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด

แฟคเตอริ่งกับเรา

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยเปลี่ยนเอกสารทางการค้า เช่น บิล สัญญางาน ใบส่งของ ใบส่งมอบงาน มาเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อใช้หมุนเวียนธุรกิจได้ทันที

สมัครสินเชื่อ

เครือข่ายสินเชื่อแฟคเตอริ่งทั่วโลกของเรา

บริษัทสามารถนำเสนอบริการสินเชื่อแฟคเตอริ่งระหว่างประเทศให้แก่ลูกค้าได้


เครือข่ายบริษัทในต่างประเทศ

FCVI มีเครือข่ายมากกว่า 400 แห่ง ในกว่า

90 ประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
ทวีปอเมริกาและทะเลแคริบเบียน
ทวีปแอฟริกา
ทวีปยุโรป
ทวีปเอเชียและทะเลแปซิฟิก
ภูมิภาคตะวันออกกลาง
แบบ 56-1 One Report ปี 2565
เอกสารเผยแพร่
แบบ 56-1 One Report ปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่