กิจกรรมบริษัท | IFS Capital (Thailand)
การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2556
20 เม.ย. 2556

การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2556

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
19 เม.ย. 2556

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

สัมนาประจำปี 2556
19 ม.ค. 2556

สัมนาประจำปี 2556

ข่าวกิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ดอยแม่สลอง เชียงราย
09 ธ.ค. 2555

ข่าวกิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ดอยแม่สลอง เชียงราย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนปี 2555
30 ส.ค. 2555

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนปี 2555

การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2555
20 เม.ย. 2555

การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
18 เม.ย. 2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

งานสัมมนาประจำปี 2555
18 เม.ย. 2555

งานสัมมนาประจำปี 2555

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2555
20 พ.ย. 2554

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2555

บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขตบางกรวยและบาง
19 พ.ย. 2554

บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขตบางกรวยและบาง

ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2554
24 ส.ค. 2554

ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2554

กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 20 ปีบริษัท
20 มี.ค. 2554

กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 20 ปีบริษัท

กีฬาประชาคม ลุมพินี ประจำปี 2553
14 พ.ย. 2553

กีฬาประชาคม ลุมพินี ประจำปี 2553

บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหาร สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
13 พ.ย. 2553

บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหาร สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

กิจกรรม ทำบุญประจำปีบริษัท
17 ก.ค. 2553

กิจกรรม ทำบุญประจำปีบริษัท

ข่าวกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2553
20 เม.ย. 2553

ข่าวกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2553

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2552
26 ธ.ค. 2552

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2552

สัมนาประจำปีที่โรงแรมเพนนินซูล่า
26 ธ.ค. 2552

สัมนาประจำปีที่โรงแรมเพนนินซูล่า

บริจาคสิ่งของ-อุปกรณ์การเรียนที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
03 ต.ค. 2552

บริจาคสิ่งของ-อุปกรณ์การเรียนที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

การแข่งขัน BOWLING ประจำปี
03 ต.ค. 2552

การแข่งขัน BOWLING ประจำปี