สัมมนาประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “The Business' Digital Transformation” | IFS Capital (Thailand)