แฟคเตอริ่งคืออะไร ? ช่วยกระแสเงินสดอย่างไรในธุรกิจ | IFS Capital (Thailand)
27 ต.ค. 2565
เทคนิคธุรกิจ

แฟคเตอริ่งคืออะไร ? ช่วยกระแสเงินสดอย่างไรในธุรกิจ

บริการรับซื้อลูกหนี้การค้า หรือ “แฟคเตอริ่ง” (Factoring) คือ บริการที่สามารถนำเงินสดจากหนี้การค้า ที่อยู่ระหว่างรอเรียกเก็บเงินตามเครดิต เมื่อผู้ประกอบการ(ผู้ขาย) นำเอกสารทางการค้าดังกล่าวส่งมอบให้กับผู้รับแฟคเตอร์แล้ว ผู้ขายจะได้รับเงินชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า โดยที่ไม่ต้องรอให้เอกสารทางการค้านั้นครบกำหนดตามเครดิตเทอมที่ให้กับลูกหนี้ทางการค้า โดยให้ผู้รับแฟคเตอร์จะดำเนินการเก็บหนี้จากคู่ค้าแทนในนามกิจการ

แฟคเตอริ่งจะช่วยกระแสเงินสดในกิจการได้อย่างไร? หนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ คือ “กระแสเงินสด” ที่เป็นเส้นเลือดสำคัญของธุรกิจที่บ่งบอกถึงความมั่นคงของกิจการและการบริหารจัดการ โดยกระแสเงินสดนั่นแบ่งได้ 3 ประเภท คือ

  1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
  2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
  3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาแหล่งเงินทุน

ตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพชัดเจน ในการบริหารกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนของลูกหนี้และเจ้าหนี้ โดยเมื่อเก็บเงินจากคู่ค้าได้เร็ว หรือได้เครดิตจากเจ้าหนี้การค้า (Supplier) นานขึ้น ทำให้กิจการมีรอบในการหมุนเวียนกระแสเงินสด และนำเงินไปใช้จ่ายในส่วนต่างๆของกิจการ

ในทางกลับกันบางกิจการที่ต้องรอเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า แต่ต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้การค้า (Supplier) ก่อน ทำให้จำเป็นต้องหาทาง นำเงินสดมาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ดังนั้นในส่วนนี้เจ้าของกิจการมักจะใช้บริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการที่มักใช้อย่างแพร่หลายและสะดวก

"แฟคเตอริ่ง" เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับกิจการที่ต้องการกระแสเงินสดสำหรับหมุนเวียนธุรกิจ ดังคำกล่าว Revenue is Vanity, Profit is Sanity, but “Cash is King” การสร้างรายได้คือความภาคภูมิใจ การทำกำไรเป็นเรื่องปกติ แต่เงินสด คือ ทุกอย่างในกิจการ !

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคเตอริ่งชั้นนำ “ไอเอฟเอส แคปปิตอล” คือผู้ให้บริการรับซื้อหนี้ทางการค้า(แฟคเตอริ่ง)ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการผู้ประกอบการในประเทศไทยมากกว่า 30 ปี และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีความน่าเชื่อถือสูง ไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ตอบโจทย์ทุกผู้ประกอบการธุรกิจ