EP.1 แฟคเตอริ่ง ยุคแรกเริ่ม | IFS Capital (Thailand)
27 ต.ค. 2565
ความรู้ธุรกิจ

EP.1 แฟคเตอริ่ง ยุคแรกเริ่ม

จุดเริ่มต้นของระบบการค้า ได้เริ่มขึ้นในอารยธรรมเมโสโปเตเมียโบราณ ราว 5,000 ปีก่อน ในช่วงเวลานั้นยังคงเป็นสังคมการเกษตรแบบดั้งเดิมและไม่ได้มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายนัก ดังนั้นพวกเขาจึงได้สร้างวิธีการค้าขายกับพื้นที่ใกล้เคียงที่มีทรัพยากรที่ต้องการ เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องประดับ ไวน์ และสินค้าอื่นๆ โดยกลุ่มพ่อค้าจะใช้ดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปแบบสัญญา หรือใบแจ้งหนี้ และประทับตราด้วยสัญลักษณ์เฉพาะ เพื่อกำหนดเงื่อนไขสินค้า

เมื่อสินค้าที่ได้สั่งไว้มาถึงสัญญาดังกล่าวนี้จะถูกนำมาตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง และใช้สำหรับยืนยันการชำระเงินด้วย “ข้าวบาร์เลย์” ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ยอมรับโดยทั่วไป

สำหรับผู้ที่ไม่มีข้าวบาร์เลย์สามารถยืมข้าวได้จาก ธนาคารข้าวบาร์เลย์ได้ โดยธนาคารจะเรียกเก็บข้าวในภายหลัง และมีอัตราดอกเบี้ยตามน้ำหนักของข้าวบาร์เลย์ที่ถูกยืมไปก่อนเพื่อชำระค่าสินค้า จากบันทึกหลักฐานต่างๆ ที่สลักลงในแผ่นศิลาหิน

ต่อมาอารยธรรมอียิปต์โบราณและกรีซ ได้เริ่มพัฒนาการค้า และการเงินอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีคำว่า “หนี้" ปรากฎเป็นลายลักษณ์อักษรในกระดาษปาริรุส และแนวคิดดังกล่าวได้ถูกส่งต่อสู่ยุคจักรวรรดิโรมัน

ชาวโรมันได้เริ่มนำวิธีการบริหารหนี้ดังกล่าวมาปรับใช้ โดยเริ่มจากกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และกลุ่มพ่อค้าที่ร่ำรวย จะใช้ตัวแทนการค้าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเก็บหนี้ เป็นคนกลางในการเก็บเงินจากลูกหนี้ทางการค้าแทนตน โดยตัวแทนการค้าจะได้รับค่าตอบแทนสูงสุด 1% ของจำนวนมูลค่าเงินที่เรียกเก็บได้จากลูกหนี้ได้สำเร็จ

ตามบันทึกและภาพแผ่นจารึกต่างๆ ในยุคดังกล่าว ระบุข้อมูล แสดงให้เห็นว่า การใช้ ‘แฟคเตอริ่ง' (Factoring) มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งทำให้แนวคิด ‘แฟคเตอริ่ง' ได้เริ่มแพร่หลายไปทั่วยุโรป เมื่อจักรวรรดิโรมันได้ขยายอาณาเขตเพิ่มออกไป

คำว่า 'Factoring' มีรากศัพท์มาจากคำว่า 'Facere' ในภาษาละติน คือ ผู้กระทำ และ ใครก็ตามที่ทำบางสิ่งบางอย่าง ในนามหรือตัวแทน ของใครสักคน

และนี่คือ แฟคเตอริ่ง ในยุคแรกเริ่ม .....

ในตอนหน้าเราจะพาทุกท่าน ไปรู้จักแฟคเตอริ่งในยุคกลาง ที่มีการใช้แพร่หลายไปยังทวีปต่างๆ ไปจนถึงการพัฒนาสู่แฟคตอริ่งยุคใหม่