นางณัฐสรัญ พุ่มพิเชฏฐ์ | IFS Capital (Thailand)

นางณัฐสรัญ พุ่มพิเชฏฐ์

  • หัวหน้าทีมฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 1

การศึกษา

  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าทีมฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 1 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2545 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2537 - 2545 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)