นางสุธิดา ศุภนุกูลสมัย | IFS Capital (Thailand)

นางสุธิดา ศุภนุกูลสมัย

  • ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - มิ.ย. 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
2538 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารรอยัลแบงค์ ออฟ สก็อตแลนด์ จำกัด (มหาชน) (สาขาประเทศไทย)