แฟคเตอริ่งกับเรา

สินเชื่อแฟคเตอริ่ง(Factoring)

เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงแค่มีใบแจ้งหนี้ใบวางบิลก็สามารถใช้วงเงินกับIFSได้และยังช่วย เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้ท่านได้พร้อมทั้งยังช่วยกําจัดระยะเวลาที่ต้องรอการชําระเงินจากลูกหนี้อีกด้วยซึ่ง ท่านสามารถ“รับเงินได้สูงสุดถึง90%จากมูลค่าเอกสารภายในเวลา24ชั่วโมงเท่านั้น”

สมัครสินเชื่อด่วนกับเราได้

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ภายใน 24 ชม

ประเภทสินเชื่อที่สนใจ