แฟคเตอริ่งกับเรา

สินเชื่อแฟคเตอริ่ง(Factoring)

เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงแค่มีใบแจ้งหนี้ใบวางบิลก็สามารถใช้วงเงินกับIFSได้และยังช่วย เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้ท่านได้พร้อมทั้งยังช่วยกําจัดระยะเวลาที่ต้องรอการชําระเงินจากลูกหนี้อีกด้วยซึ่ง ท่านสามารถ“รับเงินได้สูงสุดถึง90%จากมูลค่าเอกสารภายในเวลา24ชั่วโมงเท่านั้น”

สมัครสินเชื่อด่วนกับเราได้

คุณสมบัติของลูกค้า (ผู้ขายสินค้า)

  1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  2. ยอดรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
  3. ไม่เป็นลูกหนี้ที่มีปัญหากับสถาบันการเงิน
  4. วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 3 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้ซื้อ (ลูกหนี้การค้า)

 1. เป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 2. มีสถานะทางการเงินที่แข็งแรง
 3. หน่วยงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ และ เอกชนทั่วไป

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ภายใน 24 ชม

ประเภทสินเชื่อที่สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ 02-2856326-32