ข่าวกิจกรรม

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

  18-04-2555 อ่านต่อ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2555

  20-11-2554 อ่านต่อ
 • บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขตบางกรวยและบาง

  19-11-2554 อ่านต่อ
 • ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2554

  24-08-2554 อ่านต่อ
 • กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 20 ปีบริษัท

  20-03-2554 อ่านต่อ
 • กีฬาประชาคม ลุมพินี ประจำปี 2553

  14-11-2553 อ่านต่อ
 • บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหาร สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

  13-11-2553 อ่านต่อ
 • กิจกรรม ทำบุญประจำปีบริษัท

  17-07-2553 อ่านต่อ
 • ข่าวกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2553

  20-04-2553 อ่านต่อ