ข่าวกิจกรรม

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

  19-04-2560 อ่านต่อ
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

  20-04-2558 อ่านต่อ
 • มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นจำนวน 40 ทุน รวมทั้งบริจาคเงินสดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

  12-01-2558 อ่านต่อ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558

  26-12-2557 อ่านต่อ
 • มอบเงินสนับสนุนและสื่อการเรียนการสอน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่โรงเรียนสียัดพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 กัยยายน 2557

  20-09-2557 อ่านต่อ
 • ข่าวกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2557

  09-08-2557 อ่านต่อ
 • มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนผู้ป่วยโรครูมาตอยด์และโรคภูมิแพ้ตัวเองอื่นๆ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  24-06-2557 อ่านต่อ
 • มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ในโครงการ "รองเมืองเรืองยิ้ม" พื้นที่สุขภาวะเพื่อเด็กในสภาวะยากลำบาก

  23-06-2557 อ่านต่อ
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

  08-04-2557 อ่านต่อ