ข่าวกิจกรรม

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

  30-04-2562 อ่านต่อ
 • การจัดสัมมนาประจำปี 2562

  24-01-2562 อ่านต่อ
 • การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2561

  09-08-2561 อ่านต่อ
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

  03-05-2561 อ่านต่อ
 • สัมมนาประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “The Business' Digital Transformation”

  20-01-2561 อ่านต่อ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561

  23-11-2560 อ่านต่อ
 • การผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

  21-11-2560 อ่านต่อ
 • การแข่งขันโบว์ลิ่งประจำปี 2017

  11-09-2560 อ่านต่อ
 • การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2560

  05-08-2560 อ่านต่อ