ข่าวกิจกรรม

บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหาร สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 บริษัทไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารแก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

สามารถติดต่อจัดเลี้ยงอาหาร หรือบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กภายในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ได้ที่ 2 หมู่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2583-8343 ต่อ 16 หรือ Email Pakkred_home_boys@yahoo.com

กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

    30-04-2562 อ่านต่อ
  • การจัดสัมมนาประจำปี 2562

    24-01-2562 อ่านต่อ
  • การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2561

    09-08-2561 อ่านต่อ