ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 20 ปีบริษัท

เนื่องในโอกาสที่ IFS ได้ดำเนินการมาครบ 20 ปีในปี 2554 จึงได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคน

กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

    30-04-2562 อ่านต่อ
  • การจัดสัมมนาประจำปี 2562

    24-01-2562 อ่านต่อ
  • การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2561

    09-08-2561 อ่านต่อ