ข่าวกิจกรรม

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จังหวัดชลบุรี และมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556

กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

    30-04-2562 อ่านต่อ
  • การจัดสัมมนาประจำปี 2562

    24-01-2562 อ่านต่อ
  • การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2561

    09-08-2561 อ่านต่อ