ข่าวกิจกรรม

บำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลหมาสังฆปรินายก ในวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

    30-04-2562 อ่านต่อ
  • การจัดสัมมนาประจำปี 2562

    24-01-2562 อ่านต่อ
  • การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงานและครอบครัว 2561

    09-08-2561 อ่านต่อ