ประเทศสิงคโปร์

IFS Capital Assets Private Limited.

ที่อยู่ : 7 Temasek Boulevard #10-01 Suntec Tower One Singapore 038987
โทรศัพท์: +65 6270 7711
โทรสาร : +65 6339 9527
เว็บไซต์ : www.ifscapital.com.sg

IFS Capital Limited.

ที่อยู่ : 7 Temasek Boulevard, #10-01 Suntec Tower One, Singapore 038987.
โทรศัพท์: 65-62707711
โทรสาร : 65-63399527
เว็บไซต์ : www.ifscapital.com.sg

ECICS Limited

ที่อยู่ : 7 Temasek Boulevard #10-03 Suntec Tower One Singapore 038987
โทรศัพท์: +65 6337 4779
โทรสาร : +65 6338 9267
เว็บไซต์ : www.ecics.com.sg