ประเทศมาเลเซีย

IFS Capital (Malaysia) SDN BHD.

ที่อยู่ : Suite 2-01, 2nd Floor Menara Atlan 161B, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia.
โทรศัพท์ : +603 2161 7080
โทรสาร : +603 2161 9090
เว็บไซต์ : www.ifscapital.com.my

IFS Factors (Malaysia) Sdn Bhd

ที่อยู่ : Suite 2-01, 2nd Floor Menara Atlan 161B, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia.
โทรศัพท์ : +603 2161 7080
โทรสาร : +603 2161 9090
เว็บไซต์ : www.ifscapital.com.my