ประเทศอินโดนีเซีย

PT. IFS Capital Indonesia

ที่อยู่ : (Formerly known as PT. International Factors Indonesia) ANZ Tower, 10th Floor, JI. Jendral Sudirman Kav 33A Jakarta 10220, Indonesia.
โทรศัพท์ : 62-21-5790 1090
โทรสาร : 62-21-5790 1080
เว็บไซต์ : www.ifscapital.co.id