ดาวน์โหลด

สำหรับลูกค้าใหม่

ไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
ใบโฆษณา 2.57 MB.
ใบสมัคร 2.06 MB.

เอกสารประกอบการขาย

ไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขายใบกำกับสินค้า 340 KB.
ใบคำขออนุมัติสินเชื่อ 1.01 MB.
ใบแจ้งโอนสิทธิเรียกร้อง 556 KB.
ใบแจ้งโอนสิทธิเรียกร้อง - โดยวิธีการโอนเงิน 138 KB.
ใบรายการใบลดหนี้ 1.03 MB.
ใบรายละเอียดการชำระเงิน 742 KB.