ที่อยู่บริษัท

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์, 1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 0-2285-6326-32, 0-2679-9140-4
โทรสาร : 0-2285-6335, 0-2285-6289
ดูแผนที่