ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS) เป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านธุรกิจสินเชื่อแฟคเตอริ่งของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งด้านความมั่นคงและคุณภาพของการบริการที่เป็นเลิศ โดยบริษัทก่อตั้งมากว่า 20 ปี มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีบริษัทในเครืออยู่ในอีกหลายประเทศ อาทิเช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย เป็นต้น

รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรา

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  หลายอัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • รักษาความสัมพันธ์ และบริการลูกค้าเก่า ตั้งแต่ขั้นตอนเบิกใช้วงเงิน ติดตามคุณภาพหนี้ และทบทวนวงเงินประจำปี
  • ดูแลลูกค้า ให้คำปรึกษา และสร้างสัมพันธภาพที่ดี

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการปฏิบัติงานในด้านสินเชื่อ การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ และขับรถได้
 2. เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)

  หลายอัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ติดต่อ เข้าพบลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเสนอบริการสินเชื่อ
  • จัดทำเอกสาร รายงานการวิเคราะห์เพื่อขออนุมัติสินเชื่อ
  • ดูแลลูกค้า ให้คำปรึกษา และสร้างสัมพันธภาพที่ดี

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการปฏิบัติงานในด้านสินเชื่อ การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ และขับรถได้
 3. หัวหน้าทีมสินเชื่อและการตลาด (สินเชื่อเช่า / เช่าซื้อ เครื่องจักร ยานพาหนะ)

  1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางแผนการตลาด กำหนดกลยุทธ์เพื่อแสวงหาลูกค้า และผู้จำหน่ายเครื่องจักร / ยานพาหนะ
  • สร้างความรู้จักการให้บริการสินเชื่อเช่า/ เช่าซื้อเครื่องจักรแก่กลุ่มเป้าหมาย
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับลูกค้า และผู้จำหน่ายเครื่องจักร / ยานพาหนะ
  • ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อเพื่อการส่งออกแก่เจ้าหน้าที่การตลาด

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 40 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตลาดสินเชื่อเช่า / เช่าซื้อเครื่องจักร (Leasing and Hire-Purchase Facility)
  • มีประสบการณ์ ในการคุมทีมการตลาด
  • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ และขับรถได้
 4. ผู้จัดการ – สินเชื่อเพื่อ Supply Chain

  1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางแผนการตลาด กำหนดกลยุทธ์เพื่อแสวงหาลูกค้า
  • สร้างความรู้จักการให้บริการสินเชื่อเพื่อ Supply Chain แก่กลุ่มเป้าหมาย
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อเพื่อ Supply Chain การส่งออกแก่เจ้าหน้าที่การตลาด

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 - 40 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเพื่อ Supply Chain ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในสถาบันการเงิน
  • ทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ และขับรถได้
 5. ผู้จัดการ - สินเชื่อและการตลาด ด้านสินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)

  1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางแผนการตลาด กำหนดกลยุทธ์เพื่อแสวงหาลูกค้า
  • สร้างความรู้จักการให้บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกแก่กลุ่มเป้าหมาย
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อเพื่อการส่งออกแก่เจ้าหน้าที่การตลาด

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 40 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการปฏิบัติงานในด้านสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ
  • ทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ และขับรถได้
 6. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (GM สินเชื่อและการตลาด)

  1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบในตำแหน่งผู้บริหาร
  • ดูแลรับผิดชอบงาน และผลงานของฝ่ายพัฒนาสินเชื่อและการตลาด
  • รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุ 40 - 50 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 10 ปี ในงานด้านสินเชื่อและการตลาดจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อแฟคตอริ่ง และ/หรือ ลิสซิ่งและเช่าซื้อเครื่องจักรจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการบริหารและจูงใจทีมงาน
  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับดี
 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ (Client Review (Audit))

  หลายอัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • สร้างความสัมพันธ์ เก็บข้อมูลและตรวจสอบเอกสารทางบัญชีของลูกค้าเพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำรายงานนำเสนอ

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย - หญิง อายุ 23 - 30 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • บัณฑิตจบใหม่สามารถสมัครได้
  • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ และขับรถได้
 8. ผู้จัดการสินเชื่อและการตลาด สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)

  1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางแผนการตลาด กำหนดกลยุทธ์เพื่อแสวงหาลูกค้าที่มีศักยภาพ
  • สร้างความรู้จักการให้บริการสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศแก่กลุ่มเป้าหมาย
  • ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศแก่เจ้าหน้าที่การตลาด

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 - 45 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตลาดม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการปฏิบัติงานในด้านสินเชื่อและการตลาด สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (International Trade)
  • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ และขับรถได้
 9. เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)

  หลายอัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  • ติดต่อ เข้าพบลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเสนอบริการสินเชื่อ
  • จัดทำเอกสาร รายงานการวิเคราะห์เพื่อขออนุมัติสินเชื่อ
  • ดูแลลูกค้า ให้คำปรึกษา และสร้างสัมพันธภาพที่ดี
  • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการปฏิบัติงานในด้านสินเชื่อ การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ และขับรถได้

สวัสดิการบริษัท:

 1. ประกันสังคมตามกฎหมาย
 2. Provident Fund
 3. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 4. Commission (เฉพาะแผนก Business Development)
 5. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
 6. ค่ารักษาพยาบาล
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 8. เสื้อ Uniform
 9. งานเลี้ยงและกิจกรรมนอกสถานที่ของบริษัท
 10. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 11. ท่องเที่ยวประจำปี

Please send your resume in English to:

Office of the CEO
IFS Capital (Thailand) PCL
20th Floor Lumpini Tower
1168/55 Rama IV Road, Tungmahamek
Sathorn, Bangkok 10120
Tel: 02-285-6326-32, Fax 02-679-9159

Website: www.ifscapthai.com
Attn: Ms. Attaya Tana
(E-mail: attaya.t@ifscapthai.com)