วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำที่มีความชำนาญพิเศษทางการเงินในการนำเสนอสินเชื่อแฟคเตอริ่ง และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นที่หลากหลาย ด้วยบริการที่ดีเยี่ยม สำหรับผู้ประกอบการในประเทศ และสร้างคุณค่าให้องค์กร อันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ความพึงพอใจแก่ผู้บริหาร ทีมงาน และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอื่นๆ

พันธกิจ

  1. เราให้บริการทางการเงินด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด
  2. เราให้ความสำคัญในการสร้างมิตรภาพอันแข็งแกร่งกับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ
  3. เราต้องการเป็นองค์กรที่ช่วยรับผิดชอบดูแลสังคม และมีธรรมาภิบาลสูงในการบริหาร