วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำที่มีความชำนาญพิเศษทางการเงินในการนำเสนอ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ที่หลากหลายด้วยบริการที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการในประเทศ และสร้างคุณค่าให้องค์กรอันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ความพึงพอใจแก่ผู้บริหาร ทีมงาน และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอื่นๆ

พันธกิจ

  1. เราให้บริการทางการเงินด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด
  2. เราให้ความสำคัญในการสร้างมิตรภาพอันแข็งแกร่งกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
  3. เราต้องการเป็นองค์กรที่ช่วยรับผิดชอบดูแลสังคมและมีธรรมาภิบาลสูงในการบริหาร