วันหยุดประจำปี

  • 2562
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557

วันหยุดประจำปีของ บริษัท ไอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ประจำปี พ.ศ.2562

วันอังคาร 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร 19 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
วันจันทร์ 8 เมษายน ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
(วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562)
วันจันทร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันอังคาร 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์
(วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562)
วันพุธ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม วันหยุดพิเศษ
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม ชดเชยวันวิสาขบูชา​ (วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562)
วันอังคาร 16 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
(วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562)
วันจันทร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ 14 ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
(วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562)
วันพุธ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันอังคาร 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

วันหยุดประจำปีของ บริษัท ไอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ประจำปี พ.ศ.2561

วันจันทร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร 2 มกราคม ชดเชยวันสิ้นปี
(วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560)
วันพฤหัสบดี 1 มีนาคม วันมาฆบูชา
วันศุกร์ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันศุกร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์
(วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 และ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561)
วันอังคาร 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันอังคาร 29 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ 27 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ 30 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
(วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561)
วันจันทร์ 13 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561)
วันจันทร์ 15 ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561)
วันอังคาร 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันพุธ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

วันหยุดประจำปีของ บริษัท ไอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ประจำปี พ.ศ. 2560

วันจันทร์ 2 มกราคม ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
(วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560)
วันอังคาร 3 มกราคม วันหยุดพิเศษ
วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์ ชดเชยวันมาฆบูชา
(วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560)
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์ 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล​
วันพุธ 10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
(วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560)
วันจันทร์ 14 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
(วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560)
วันจันทร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันอังคาร​ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ 11 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ​
(วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560)

วันหยุดประจำปีของ บริษัท ไอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ประจำปี พ.ศ. 2559

วันศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
วันพุธ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันพุธ 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
(วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม)
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ 6 พฤษภาคม วันหยุดกรณีพิเศษ
วันศุกร์ 20 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปี
วันจันทร์ 18 กรกฎาคม วันหยุดกรณีพิเศษ
วันอังคาร 19 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันศุกร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันจันทร์ 24 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
(วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม)
วันจันทร์ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ 12 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
(วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม)

วันหยุดประจำปีของ บริษัท ไอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ประจำปี พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดี 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ 2 มกราคม วันหยุดพิเศษ
วันพุธ 4 มีนาคม วันมาฆบูชา
วันจันทร์ 6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันจันทร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันอังคาร 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันพุธ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันอังคาร 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ 1 มิถุนายน วันวิสาขบูชา
วันพุธ 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปี
วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันพุธ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันศุกร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันจันทร์ 7 ธันวาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดี 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

วันหยุดประจำปีของ บริษัท ไอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ประจำปี พ.ศ. 2557

วันพุธ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
วันจันทร์ 7 เมษายน ชดเชยวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันจันทร์ 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันอังคาร 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันอังคาร 13 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันอังคาร 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปี
วันศุกร์ 11 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ 11 สิงหาคม วันหยุดกรณีพิเศษ
วันอังคาร 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันพฤหัสบดี 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันศุกร์ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันพุธ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี